2020 рік

29.05.2020

Тема: Морфологія й орфографія.

Завдання: стр. 231, виконати вправу 526, 532.

27.05.2020

Тема: Фразеологія. Словотвір та орфографія.

Завдання: стр.228-230, виконати вправи 518, 525.

25.05.2020

Тема: Лексикологія. Редагування речень ( текстів), у яких допущено лексичні та граматичні помилки.

Завдання: стр. 227-228, виконати вправи 510, 514.

22.05.2020

Тема: РМ №23. Есе світоглядного змісту.

Завдання: написати власне есе на тему: "У чому полягає життєвий успіх".

21.05.2020

Тема: Контрольна робота

Завдання: повторити тему: "Займенник".

20.05.2020

Тема: Відмінювання вказівних і означальних займенників.

Завдання: Параграф 45, скласти 5 речень із вказівними і означальними займенниками.

18.05.2020 

Тема: Відмінювання вказівних і означальних займенників.

Завдання: Параграф 45, розглянути теоретичний матеріал на стр. 223, виконати вправу 503

15.05.2020

Тема: Відмінювання присвійних займенників.

Завдання: Параграф 44, розглянути відмінювання присвійних займенників на стр.220-221, виконати вправу 498.

13.05.2020

Тема: диктант.

08.05.2020

Тема: Написання разом і через дефіс неозначених займенників .

Завдання: Параграф 43, розглянути теоретичний матеріал на стр. 216-217, запам'ятати правило, виконати вправу 487, скласти три речення з неозначеними займенниками, які пишуться разом і через дефіс.

06.05.2020 

Тема:  письмовий твір розповідного характреру з елементами роздуму в художньому стилі " У чому полягає гідність людини?

Завдання: скласти план до твору. Обсяг твору 1,5 стор.

 04.05.2020.

Тема: Відмінювання питальних і відносних займенників.

Завдання: Параграф 42, розглянути теоретичний матеріал на стр. 213, запам'ятати його, виконати вправу 482.

 30.04.2020

Тема: РМ №20. Аналіз письмового твору. 

29.04.2020

Тема: Відмінювання зворотного займенника себе.

Завдання: Параграф 41, розглянути теоретичний матеріал на стр. 210, звернути увагу на відмінювання; виконати вправу 473.

27.04.2020

Тема: Відмінювання особових займенників.

Завдання: Параграф 41, розглянути теоретичний матеріал на стр. 208, звернути увагу на відмінювання особових займенників ( запам'ятати їх), виконати вправу 469 ( підкреслити особові займенники, з'ясувати особу, число та відмінок).

24.04.2020

Тема: РМ № 19. Контрольний письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів.

Завдання: стр. 170-171; записати орієнтовний план твору-опису; вправа 385 ( слово вправа не записувати) написати твір за картиною, дібрати заголовок.

22.04.2020

Тема: РМ № 18. Особливості будови опису природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення.

Завдання: підручник, стр. 150-151, вправа 338 ( розглянути текст, визначити типи мовлення та записати в зошит), розглянути теоретичний матеріал на стр. 151-152, виконати вправу 339.

17.04. 2020

Тема: Контрольна робота № 7. ( тест). Числівник.
 

16.04. 2020

Тема: Узгодження числівників з іменниками.

Завдання: подивитися урок за посиланням : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1HnwPHC651E, виконати вправи:

Вправа 1. Утворіть кількісно-іменні сполуки. 3 (примірник), 42 (комп’ютер), 58 (боржник), 23 (стілець),  4 (принтер), 342 (документ), 3 з половиною (метр),  133 (мешканець), 142 (американський долар), 3 (касовий апарат), 243 (слухач), 32 (будинок), 2 (сусід), 12 (місяць), 3 (місяць), 4 (директор), 102 (стілець), 44 (громадянин), 7,5 (кілограм).

Вправа 2. Розкрийте дужки, поставте іменник у потрібному відмінку, узгодивши його з числівником. Два (будинок) й справді було вже заселено. Три (поверх) уже збудували. Чотири (місяць) тривала облога міста. П’ять і дві десятих (кілометр) дороги заасфальтовано. Сім і одна десята (день) тривав експеримент. Три (тиждень) ішли дощі. Чотири (віз) стояли на подвір’ї. 51 Шість з половиною (рік) вирощували сад. Шість і три п’ятих (рік) пройшло з того часу. Два (камінь) лежали на дорозі. Три (брат) жили разом. Чотири (дід) ловили рибу. Вранці стрілись два (сусід) й завели розмову. Два (півник) горох молотили.

15.04.2020

Тема: правильне вживання числівників на позначення дат і часу.Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію.

Завдання: стр. 200, знати правило, виконати вправу 456 та написати оголошення про будь-яку подію. Також можна переглянути матеріали до теми за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LW38-VqHndU

13.04.2020

Тема: Написання разом порядкових числівників з - тисячний.

Завдання: на стр.201 розглянути та запам'ятати правило; виконати вправу 460 ( переписати та поставити питання до виділених слів).

Дата

Тема

Завдання

06.04.2020

Роздільне написання складених числівників.

стр. 188, виконати вправу 428,знати: прості числівники- мають одни корінь: два, сто.

Складені числівники – утворюються з двох і більше простих і складних числівників: сорок три, три четверті.

08.04.2020

Відмінювання числівників

Параграф 38, вправа 430, усно ознайомитися із вправою; виконати вправу 431 в зошиті ( визначити відмінки числівників.)

10.04.2020

Буква ь на кінці числівників перед закінченням у непрямих відмінках.

стр. 188, розглянути правило про знак м'яшення ; виконати вправу 427.

26.03.2020    

 Тема: Числівники прості, складні й складені.    

Завдання: Підручник, стр. 186, знати правила, виконати вправи 425, 427.

25.03.2020

 Тема: Числівники кількісні ( на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Завдання: підручник стр. 186 знати правило, виконати вправи 422, 424.

23.03.2020

Тема: Числівник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Завдання: знати визначення числівника на стр.184-185, виконати вправи 419, 420.

13.03.2020

 Тема: Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Завдання: записати тему в зошит. Опрацювати параграф 34 та 35. Знати правила на стр.176 та 179. Виконати вправи 403, 409.

16.03.2020

Тема: Написання прізвищ прикметникової форми.

Завдання: опрацювати параграф 36, запам ятати правила на стр. 181-182. Виконати вправи 415, 416.

18.03.2020

Тема: Контрольний докладний письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис природи.

Завдання: на  стр. 178 поданий текст, який потрібно прочитати, дібрати до нього заголовок та скласти простий план. Потім переказуєте текст на подвійному аркуші. 

20.03.2020

Тема: Контрольна робота №6 ( тест). Прикметник. 

Завдання: робота в тестах, яку потрібно виконати на подвійному аркуші на другій сторінці. Перша сторінка залишається чистою.