2019 рік (ІVквартал)

1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

2. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

3. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на  01  січня 2020 року

4. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на  01  січня 2020 року

5. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на  01  січня 2020 року

6. Форма 1-дс

7. Форма 2-дс

8. Форма 3-дс

9. Форма 3-дс замінена

10. Форма 4-дс

11. Форма 4-1

12. Форма 4-2

13. Форма 4-3

14. Форма 5-дс

15. Форма 5-дс замінена

16. Форма 10

17. Форма 12 

18. Форма 13

19. Форма 14

20. Форма 26

2019 рік (ІІІ квартал)

1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року

2. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за дев'ять місяців 2019 року

3. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на  01  жовтня 2019 року

4. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на  01  жовтня 2019 року

5. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на  01  жовтня 2019 року

6. Форма 1-дс

7. Форма 2-дс

8. Форма 4-1

9. Форма 4-2

10. Форма 4-3

11. Форма 10

12. Форма 26

2019 рік (ІІ квартал)

1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

2. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

3. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м)

4. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) 

5. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) 

6. Форма 1-дс

7. Форма 2-дс

8. Форма 4-1

9. Форма 4-2

10. Форма 4-3

11. Форма 10

12. Форма 26

2019 рік (І квартал)

1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

2. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

3. Форма 1-дс

4. Форма 2-дс

5. Форма 4-1

6. Форма 4-3

7. Форма 7

8. Форма 10

9. Форма 27

2018 рік (ІV квартал)

1. Звіт про рух грошових коштів

2. Пояснювальна записка за ІV квартал 2018 р. 

3.  Додаток 12

4. Додаток 13

5. Додаток 14

2018 рік (ІІІ квартал)

1. Пояснювальна записка за ІІІ квартал 2018 р.

2. Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2018 р. 

2018 рік (ІІ квартал)

1Пояснювальна записка за ІІ квартал 2018 р. 

2. Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2018 року

2018 рік (І квартал)

1. Пояснювальна записка за І квартал 2018 р. 

2. Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 квітня 2018 р.

2017 рік

1. Пояснювальна записка за 2017 р.

2. Баланс на 1 січня 2018 р.

2017 рік (ІІІ квартал)

1.  Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017 року

2. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, №за ІІІ квартал 2017 р.

3. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, №за ІІІ квартал 2017 р.

4. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, №за ІІІ квартал 2017 р.

5. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4 – 1д, № 4 – 1м)за ІІІ квартал 2017 р. 

6. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4 – 2д, № 4 – 2м), за ІІІ квартал 2017 р.

7. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4 – 2д, № 4 – 2м), за ІІІ квартал 2017 р.

8. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4 – 2д, № 4 – 2м), за ІІІ квартал 2017 р.

9. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м) за ІІІ квартал 2017 р.

10. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за ІІІ квартал 2017 р.