1. Практична робота 3.  Встановлення взаємозв’язків між тектонічними структурами, формами рельєфу та корисними копалинами на території України.

Завдання 1. Виконати практичну роботу у зошитах для практичних робіт.

 

  1. Тема 5. Кліматичні умови та ресурси
    Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня. Взаємодія чинників кліматоутворення.

Завдання2.

  1. Опрацювати    § 18,19
  2. Скласти схеми:

§18 – Кліматотвірні чинники.

§19 – Кліматичні показники.

 

  1. Виконану роботу  надіслати на електронну пошту вчителя географії Ясинської І.В. - https://irenmoskovka@gmail.com

або в Контакті