Інформатизація освіти - це процес впровадження в освіту інформаційних знань, методів, технологій.
Невід'ємною складовою інформатизації освіти є інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів. Вона має охопити всі напрямки та сфери діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів та установ і суттєво вплинути на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю. Інформатизація навчального процесу передбачає створення, впровадження і розвиток комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих на ґрунті  застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки.
Головною метою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. Реалізація мети передбачає досягнення основних завдань:

 • формування інформаційної компетентності учнів, яка стає сьогодні невід'ємною складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;
 • рівнева і профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою розвитку нахилів і здібностей учнів, задоволення їх запитів і потреб, розкриття їхнього творчого потенціалу.

Пріоритетними напрямами інформатизації загальної середньої освіти є оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій, що передбачає створення:
спеціальних навчальних приміщень (кабінетів);

 • сучасних комп'ютерних мультимедійних класів;
 • локальної інформаційної мережі класу і навчального закладу;
 • телекомунікаційних засобів виходу до глобальної всесвітньої мережі Інтернет;
 • базових та спеціалізованих системних програмних засобів;
 • прикладних програмних засобів навчального призначення;
 • мережі комп'ютеризованих шкіл України;
 • національної інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • мережі регіональних сервісних центрів;
 • державної системи дистанційної освіти і тестування;
 • участь у міжнародних освітніх проектах;
 • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Інформатизація педагогічного процесу загальноосвітньої школи насамперед передбачає широке використання педагогічних програмних засобів на базі сучасних комп'ютерів у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін.