Циклограма справ класного керівника 

Щороку:

1.           Аналіз виховної роботи за минулий рік.

2.           Постановка виховної мети і завдань у поточному році.

3.           Характеристика колективу класу та складання соціального паспорту класу.

4.           Аналіз життєдіяльності класного колективу

5.           Робота з батьками учнів.

6.           Робота з учнями, що мають особливості в пове­дінці («група ризику»).

7.           Взаємодія з учителями-предметниками.

8.           Педагогічні спостереження.

9.           Пошук джерел (література, Інтернет) для прове­дення виховних заходів.

Щодня:

1.           З'ясування причин відсутності учнів на уроках, фіксування пропусків у класному журналі.

2.           Робота з тими, хто запізнюється на уроки.

3.           Організація харчування учнів.

4.           Організація чергування в класному кабінеті.

5.           Індивідуальна робота з учнями.

Щотижня:

1.           Перевірка щоденників учнів.

2.           Проведення заходів у класі (за планом).

3.           Робота з батьками (за необхідності).

4.           Робота з учителями-предметниками (за необхід­ності).

5.           Відвідування шкільного лікаря, медсестри з при­воду довідок про хвороби учнів.

Щомісяця:

1.           Відвідування уроків у своєму класі.

2.           Проведення бесід із питань безпеки життєдіяль­ності.

3.           Зустріч із батьківським активом.

4.           Участь у шкільних нарадах щодо планування ро­боти (за графіком).

Один - два рази на семестр:

1.           Оформлення класного журналу за підсумками се­местру.

2.           Участь у навчанні (наприклад, у семінарах) клас­них керівників.

3.           Аналіз виконання плану роботи за семестр, ко­ригування плану виховної роботи на новий се­местр.

4.           Заповнення табелів успішності учнів.

5.           Складання плану роботи на канікули.

6.           Проведення батьківських зборів.

Один раз на рік:

1.           Проведення відкритого заходу.

2.           Оформлення особистих справ учнів.

3.           Аналіз і складання плану роботи класу.

4.           Складання або уточнення статистичних даних про учнів класу

Календар свят