«Школа - це перш за все, книга, а виховання - перш за все, слово, книга і живі людські відносини ». В.А. Сухомлинський Бібліотека в школі ... Що це? Інформаційний, освітній, культурно-дозвільний елемент освітнього середовища. Це безсумнівно. Кожна бібліотека виробляє свою стратегію розвитку. Відмітна особливість шкільної бібліотеки - функціонування її як соціальної системи в рамках іншої соціальної системи. У зв'язку з цим, вона виконує 80% потреб освітньої установи. Школа ставить завдання - створити умови для розкриття творчого потенціалу дитини. Бібліотека, будучи елементом освітнього середовища, здатна активізувати творчий, інтелектуальний потенціал дитини. Головне завдання будь-якої шкільної бібліотеки як інформаційного центру є надання допомоги учням і вчителям у навчально-виховному процесі. Без хорошої бібліотеки школа не зможе виконувати на високому рівні свої освітні та виховні функції.

           Шкільна бібліотека надає інформацію та ідеї, необхідні для успішного існування в сучасному інформаційному суспільстві, де знання відіграють найважливішу роль. Шкільна бібліотека прищеплює учням потреба в постійній самоосвіті, розвиває уяву, виховує громадянську відповідальність. І першокласник, і випускник школи, і педагог, і директор навчального закладу залучені до загальної орбіту, ім'я якої освіту. Доведено, що співпраця бібліотекарів і вчителів сприяє підвищенню рівня грамотності учнів, сприяє розвитку навичок читання, запам'ятовування, а також виробленню вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями. Взаємодія бібліотекаря і читача-школяра будується на принципах «педагогіки співтворчості», де бібліотеці відводиться активна роль. Формування стійкого інтересу до книги, виховання культури читання, розвиток творчого мислення здійснюється бібліотекою з допомогою інноваційних і традиційних методів особистісного і читацького розвитку. Це перш за все індивідуальна робота, побудована у формі діалогу. Друге - позаурочна життя школяра. Саме в ній проявляється емоційна, духовна сторона життя дитини. Психологи говорять про те, що розвиток особистості відбувається лише в процесі діяльності самої людини.

           У роботі шкільної бібліотеки можна виділити ряд факторів, що сприяють формуванню активної читацької діяльності, готовності дитини творити, реалізувати свій творчий потенціал.

1) Часовий фактор чи чинник часу. Бібліотекар і дитина знаходяться поруч протягом десяти років, що дозволяє спостерігати за розвитком дитини.

2) Особистісний чинник - чинник причетності, співпереживання. Бібліотекар і дитина. Їх відносини складаються на особистісному рівні (рішення проблем спілкування, самотності і ін.) 

3) Фактор співробітництва. Бібліотекар працює разом з іншими вчителями. Це дозволяє бачити в дитині не тільки читача, а й учня.

4) Фактор - читацький досвід бібліотекаря і його вплив на читача - дитини.

           Шкільна бібліотека є сьогодні необхідною ланкою освітнього середовища, тобто і сама є та матеріальне й духовне середовище, здатна активізувати творчу діяльність дітей і дорослих. Бібліотеки існують тисячі років. З незапам'ятних часів вони були хранителями духовних багатств суспільства, помічниками всіх, хто ними користувався. З часом змінюється людина; розвивається наука і техніка; ускладнюються шкільні програми; іншими стають діти, але людство так і не придумало кращого способу для розвитку свого ж інтелекту, ніж читання. Але сьогодні книга вже перестала бути єдиним джерелом знань. Відео-та аудіоматеріали, комп'ютерні мережі і програми зруйнували її інформаційну монополію і все активніше впроваджуються в усі галузі знань. У добре всім нам відомій газеті «Бібліотека в школі» одна зі статей починалася словами: «Як« поет у Росії більше, ніж поет »(Є. Євтушенко), так бібліотека в школі більше, ніж просто бібліотека». І не тільки шкільна, а й будь-яка навчальна бібліотека. Успішна організація навчально-виховного процесу складається з багатьох чинників. Одним з них є і шкільна бібліотека, яка сьогодні повинна стати основною ланкою забезпечення необхідною інформацією як вчителів, так і учнів.